Lifestyle

Spoor 2 re-integratie: een nieuw perspectief op de arbeidsmarkt

Spoor 2 re-integratie: een nieuw perspectief op de arbeidsmarkt
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Google+
Deel op LinkedIn
+

Het woord ‘verzuim’ klinkt iedereen wel bekend in de oren. Dit kan worden omschreven als een situatie waarbij er sprake is van een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is. De griep kan binnen een paar dagen of weken voorbij vliegen. Als werknemer moet je je dan ziekmelden. 

Maar andere gezondheidsklachten kunnen langdurig aanhouden. Men spreekt dan van verzuim. Een verzuim kan door een groot aantal factoren komen, waaronder natuurlijk ziektes. Maar ook arbeidsomstandigheden en psychische klachten kunnen een reden zijn voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze klachten kunnen ervoor zorgen dat de werknemer wellicht zijn of haar oude functie niet meer in kan nemen. Dan is spoor 2 re-integratie wellicht nodig.

Twee soorten re-integratie

Re-integreren betekent: terugkeren in het werkveld. Er zijn twee vormen van re-integratie mogelijk, namelijk in het eerste spoor en in het tweede spoor. Re-integratie in spoor 1 houdt in dat een langdurig verzuimende werknemer terugkeert binnen zijn of haar oude functie, mits dit mogelijk is. Anders zou er ook gekeken kunnen worden naar soortgelijke functies binnen hetzelfde bedrijf. 

Mocht dit niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld door ernstige gezondheidsklachten of sociale/psychische problemen, moet spoor 2 worden ingezet. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de werknemer buiten zijn of haar eigen functie en bedrijf. Een voorbeeld hiervan is een werknemer met een functie die veel lichamelijke inspanning vereist. Loopt deze werknemer een blessure op die de werkzaamheden belemmert dan kan het zo zijn dat er geen andere optie is dan zoeken naar een andere functie. 

Twee soorten re-integratie

Ga aan de slag met re-integratie in spoor 2!

Hoe verloopt spoor 2 re-integratie? Deze vorm van re-integratie wordt eerst aangevraagd. Vervolgens komt een specialist die in gesprek gaat met de medewerker. Dit is doorgaans een arbeidsspecialist. Naar aanleiding van dit gesprek wordt een persoonlijk profiel voor de werknemer opgesteld en wordt vastgelegd welke werkzaamheden wel en niet uitgevoerd worden. 

Wanneer dit allemaal is genoteerd gaat de werknemer met behulp van het Mobiliteitscentrum op zoek naar een nieuwe functie binnen een ander werkveld. Door deze ondersteuning van de diverse specialisten krijgt de werknemer een nieuwe kans om weer aan het werk te gaan. 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Google+
Deel op LinkedIn
+

You Might Also Like