Lifestyle

Dividend optimaal benutten

Dividend optimaal benutten
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Google+
Deel op LinkedIn
+

Automatisch herbeleggen bij BinckBank

De gevolgen van de coronacrisis treffen veel bedrijven. Als gevolg hiervan zullen mogelijk bedrijven het uitkeren van dividend tijdelijk pauzeren. Maar anderen die minder hard geraakt worden kunnen ervoor kiezen om hun winst wel (gedeeltelijk) uit te keren aan aandeelhouders. Dit trekt beleggers aan. Zij gaan namelijk juist in onzekere financiële tijden op zoek naar bedrijven die een degelijk dividend uitkeren. Dit is immers een teken dat het bedrijf er financieel goed voor staat. Naast de nodigde investeringen kan er ook een deel van de winst ter beschikking gesteld worden aan de aandeelhouders.

Dividend komt voor in twee verschillende soorten: in de vorm van geld (cashdividend) of als aandelen (stockdividend). Een bedrijf mag zelf bepalen voor welke vorm er gekozen wordt. Recent is er echter wel zichtbaar dat bedrijven steeds vaker kiezen voor het uitkeren van dividenden in cash. Banken zoals BinckBank krijgen daardoor steeds vaker de vraag van klanten of dividenden niet automatisch herbelegd kunnen worden in nieuwe aandelen. Hoe gaat herbeleggen bij BinckBank van cashdividend eigenlijk in zijn werk?

Cashdividend herbeleggen bij BinckBank

Op een groot aantal Nederlandse aandelen biedt BinckBank de herbeleggingsservice aan.

Dit geeft klanten de mogelijkheid om het nettodividend dat zij ontvangen automatisch te laten herbeleggen. De standaardinstelling van klanten bij keuzedividend is hierbij leidend. Als deze op ‘stock’ staat ingesteld, zal BinckBank het dividend automatisch herbeleggen. Heeft een klant een fonds in portefeuille waarop BinckBank herbelegging aanbiedt? Dan krijgt deze op het moment dat het fonds ex dividend gaat bericht hierover. Hierin is tevens vermeld tot wanneer een klant zijn keuze nog kan wijzigen. BinckBank koopt vervolgens nieuwe aandelen van het nettodividend. Op de dag van betaalbaarstelling ziet de klant de aangekochte stukken in zijn portefeuille, tegen de gemiddelde aankoopkoers.

Heeft een klant bij keuzedividend gekozen voor cash, dan kan dit alsnog herbelegd worden. In de portefeuille kan een klant bij een bepaald dividend kiezen om af te wijken van de standaardkeuze. Door te klikken op ‘wijzig keuzedividend’ wordt alleen de betreffende dividenduitkering herbelegd.

Bij welke fondsen is herbeleggen door BinckBank mogelijk?

BinckBank heeft als doel voor zoveel mogelijk Nederlandse aandelen een automatische herbelegging aan te bieden. Vanzelfsprekend kan dit alleen bij aandelen die niet de vorm van stockdividend hebben. Daarnaast moeten er voldoende klanten een positie hebben. Ook moet de dividenduitkering groot genoeg zijn om nieuwe aandelen van te kopen. Het netto dividendbedrag moet voldoende zijn om minimaal een nieuw aandeel te kunnen kopen.

Ook via de dividenduitkeringen van ETF-fondsen kunnen klanten dividenden ontvangen, dan gaat het om doorgifte van de dividenden van de bedrijven waarin het fonds belegt. Klanten zijn voor de continuïteit van de dividenduitkering hier minder afhankelijk van wijziging of tijdelijke pauzering van de dividenduitkering van een specifieke onderneming.

Herbeleggen bij Binck

Het verschil tussen stockdividend en het herbeleggen van cashdividend

Het herbeleggen van cashdividend lijkt op stockdividend, maar er zijn een aantal wezenlijke verschillen. Bij stockdividend keert een bedrijf het bruto dividendbedrag uit in nieuwe aandelen. Er wordt geen dividendbelasting ingehouden, wat het fiscaal erg aantrekkelijk maakt. Voor het verwerken van stockdividend worden daarnaast ook geen extra kosten in rekening gebracht. Kiest een belegger voor het herbeleggen van cashdividend, dan wordt met het netto dividend (dus na aftrek van de dividendbelasting) een nieuw aantal aandelen aangekocht. Hierbij is er sprake van een beurstransactie, waardoor er kosten verbonden zijn aan een herbelegging.

Welke kosten brengt BinckBank in rekening bij een herbelegging?

Bij een herbelegging rekent BinckBank een procent over de transactie. Er geldt een maximumbedrag van 10 euro. Stel dat je 100 aandelen Ahold Delhaize in portefeuille hebt. Het nettodividend hierover bedraagt 53,33 eurocent per aandeel. Op de dag van herbelegging kost een aandeel 19,10 euro. BinckBank koopt van het totale dividend van 53,55 euro twee nieuwe aandelen voor 38,20 euro. De kosten bedragen 38 eurocent en worden separaat in rekening gebracht. Wat er gebeurt met het restantbedrag dat niet kan worden herbelegd in nieuwe aandelen? Dat krijgen klanten cash op hun Binck-rekening gestort.

Waarom maakt het herbeleggen van dividend interessant?

Met het herbeleggen van dividend kan het effect van samengestelde interest bereikt worden, dat ook wel het rente-op-rente-principe genoemd wordt. Albert Einstein noemde dit al het achtste wereldwonder. Doordat met de ontvangen dividenden weer nieuwe aandelen gekocht worden, bouwen beleggers grotere posities op waar weer meer dividend over ontvangen wordt. En hier kunnen vervolgens weer meer nieuwe aandelen mee gekocht worden. Herhaalt dit proces zich meerdere keren, dan groeit een aandelenpositie niet lineair maar exponentieel. Herbelegging van dividend is daarom vooral voor beleggers met een lange termijn horizon erg interessant.

Bij beleggen loop je het risico dat je inleg minder waard wordt.

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Google+
Deel op LinkedIn
+

You Might Also Like